Ovo je slika sa gospođom Nevom Tolle, kooordinatoricom Autonomne ženske kuće
Zagreb
kojoj je LANART d.o.o. poklonila tri primjerka Zagorke koji će seponuditi na aukciji, a sav prihod ići će u korist Autonomne ženske kuće Zagreb.

Ovo je po želji autora originalnog gospina kipa Stjepana Gračana , koji se nalazi u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu.

Tags: , , , , , ,